Får man tälta i ett naturreservat?

Allemansrätten är något av det finaste vi har i Sverige eftersom det ger alla svenskar rättvis tillgång till naturen. Men det är inte alla som har koll på vilka regler som gäller när man vill tälta i några nätter. Hur är det till exempel i ett naturreservat eller en nationalpark, får man tälta där egentligen? Här reder vi ut hur det ligger till.

Allemansrätten innebär att man får tälta något enstaka dygn på tålig mark med ett par tält. Stora grupper måste fråga markägaren om lov och man får inte tälta på betesmark, jordbruk eller en plantering. Tältplatsen får inte heller ligga i närheten av ett boningshus.

Naturreservat och nationalparker har ofta särskilda föreskrifter och när det finns så gäller inte allemansrätten längre. Det är viktigt att alltid kolla upp vilka regler som gäller för den specifika platsen innan ni planerar att tälta. Många nationalparker och naturreservat har områden där det är tillåtet att tälta, men det finns även vissa som har totalt tältförbud. Kommunen har information om vad som gäller för sina naturreservat och det brukar även finnas anslagstavlor vid reservaten som visar vad som gäller. Finns det inte några särskilda föreskrifter så är det allemansrätten som gäller.

Om det finns ett förbud mot att tälta så är det för att skydda växt- och djurlivet i naturreservatet. Tältningsförbudet gäller även för övernattning utan tält, som till exempel med en hammock eller en tarp.

Fler saker att tänka på

Trots att lagen inte säger något om vilken typ av tält som bör användas när man ska tälta i ett naturreservat, så finns det vissa tält som är bättre lämpade än andra. Om man ser på tält hos Beredd som är omtyckta av friluftsintresserade, så är de flesta tälten ganska små och lätta. Att ha ett skrymmande tält som tar upp plats och tränger ut andra övernattare i naturreservatet är inte alltid populärt. Tälten hos Beredd är dessutom lätta att sätta upp och ta ner, vilket är perfekt om man vill vandra mellan olika naturreservat eller tältar under allemansrätten på begränsad tid.

Det är inte lagligt att göra upp eld i naturreservat, men det kan finnas tillåtna eldplatser som finns märkta på kartan vid ingången till reservatet. Tillåtna platser för eldning brukar ligga i anknytning till campingområden. Enligt naturvårdsverket är det risk för svinpest om man kastar matrester i naturen. Svinpest är en smittsam och dödlig sjukdom som drabbar vildsvin, men även tamgrisar. Den finns inte i Sverige, men om man har importerat kött i matsäcken och slänger det i naturen så kan det föra viruset vidare. Som alltid när vi vistas i naturen så ska denna regel följas: inte störa och inte förstöra.

Lämna en kommentar