Vad innebär allemansrätten?

Du har säkert hört att allemansrätten är helt unik för Sveriges friluftsliv. Det är den på många sätt även om andra länder har liknande lagar. Det är flera andra länder som har lagar om att du får vistas ute i naturen men det som gör allemansrätten unik är att den ger oss tillåtelse att tälta och sova över enskilda dygn i naturen. Så länge du inte stör någon så kan inte ens markägaren hindra dig från att sova i tält. Det är det inte så många andra länder som har och till exempel vårt kära grannland Danmark har en mycket striktare lagstiftning omkring detta. Norge är mer lik Sverige i sin lagstiftning även om Sveriges är mer generös. Vad mer får man göra enligt allemansrätten?

Plocka svamp och bär

Så länge det du inte plockar är fridlyst så får du plocka bär och svamp och även blommor. Du måste ha koll på att det inte är fridlyst dock för då är det ett brott. Det är alltså ingen som äger blåbären i skogen och bara för att det är någons mark så har hen inte förtur till att få plocka blåbären och de andra bären där utan det kan vem som helst göra. Du får aldrig någonsin dock göra skada på växter och träd som lever. Det är inte okej enligt allemansrätten. Du får dock ta med dig mindre stenar och likande hem. Allemansrätten är en gammal lag som ibland benämns som en lag som ska tolkas med sunt förnuft. Det står inte exakt vad du får ta med dig hem och vad du inte får ta med dig hem men om det känns okej är det antagligen okej. Lämna platsen och skogen så som det var när du kom och gör inte för stor åverkan på något sätt. Då kommer du att ha respekterat naturen och allemansrätten.

Gäller även vatten

Allemansrätten är inte bara begränsad till land utan den gäller även i vatten och det vill säga vid sjöar och andra vattendrag. Det betyder att du tillfälligtvis får förtöja din båt eller till och med lägga i en båt i en sjö för att ha den där ett tag. Tillfälligtvis är nyckelordet dock. Du kan inte ha i en båt en hel sommar och sedan hävda att det är allemansrätten. Även här är det sunt förnuft som gäller. Någon dag är okej men det betyder inte att du får ha din båt i någons vattendrag permanent. Du får bada överallt dock och i alla sjöar. Det kan ingen markägare hindra dig ifrån.

Vad är inte okej?

Det finns såklart massvis om inte är med i allemansrätten. Det gäller till exempelvis fiske och jakt. Du får lägga i din båt hur du vill men du får inte fiska hur du vill. Förutom i havet men det är andra regler där ute. i en sjö till exempel i skogen så är det markägaren som har hand om fisket och du måste fråga hen om lov. Det vanliga är att det görs genom ett fiskekort som går att köpa på internet. Att fiska utan fiskekort kan bli en dyr historia med bland annat böter och beslagtagna fiskredskap. Fiskekort hjälper till att upprätthålla ett hållbart fiske så det ska du alltid köpa.

Jakt är inte heller tillåtet utan markägarens tillstånd. Det finns även andra regler som gäller för jakt och det finns jaktsäsonger som inte ens ägaren styr över. Det finns olika säsonger för olika djur och det har oftast att göra med deras parningstider och när de är brunstiga. Det är länsstyrelsen som beslutar om det och de reglerna måste du ha koll på.

Lämna en kommentar