Vad innebär det egentligen med ett naturreservat?

Ett av de vanligaste sätten att beskydda natur och andra lite känsliga livsformer är att upprätta ett naturreservat. Det gäller både i Sverige och i andra länder. I Sverige så finns det mycket mark som är skyddad på ett eller annat sätt och 85% av detta skydd är i form av naturreservat. I Sverige har vi den fantastiska allemansrätten som ger oss rätt till stor frihet i skog och mark. Det är inte mycket som kan begränsa vår frihet i naturen och inte ens markägare kan stoppa oss från att plocka svamp, bär och liknande eller tälta tillfälligt överallt. Ett sätt att inskränka på vår frihet är dock att upprätta ett naturreservat. Då har vi inte samma rättigheter i naturen och det är egentligen bra för alla. Naturen behöver ibland skyddas lite extra ifrån människan. Det finns det tyvärr allt för många exempel på runt om i världen och även i Sverige.

Med stöd av miljöbalken

Miljöbalken är den lagtext som ger stöd för att upprätta naturreservat. Miljöbanken skriver att naturreservat ska finnas till för att upprätthålla biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller skydda alternativ återställa värdefulla naturmiljöer. I Sverige finns det från norr till söder runt 5000 naturreservat i varierande storlek. Vissa är jättestora fjäll och andra är bara en bit av en skog. De allra flesta naturreservat finns i fjällen och hela 75% av Sveriges naturreservat finns där sett till yta. Av dessa 75% återfinns 85% i Jämtland, Norrbotten eller Västerbottens län. varje naturreservat är unikt och har därför olika regler för vad som får göras och inte göras inom det område som anges men det finns några generella regler.

Några olika förbud

Allemansrätten ger oss rätt till att plocka blommor, bär och svamp. Den rätten kan vara inskränkt i ett naturreservat. Likaså får du campa en eller enskilda nätter överallt om du inte stör någon men oftast inte i ett naturreservat. Det är väldigt sällan det går att campa i ett naturreservat. Det är nästan aldrig heller tillåtet att göra upp en eld förutom på särskilda eldplatser. Det kommer vara extremt svårt för att inte säga omöjligt att bygga något nytt i ett naturreservat. I ett naturreservat ska naturen få vara sig själv och det går inte om det kommer dit människor och bygger. Ett naturreservat kan vara säsongsbetonat och då är det oftast så att det är ett särskilt djur som behöver lugn och ro där. Till exempel finns Måkläppen i södra Skåne där sälar har kolonier under sommaren och därför går det bara att vara där under vintern. Det finns otaliga öar i Sverige som inte går att besöka under vissa perioder för att fågelarter häckar där då. Ett brott mot ett sådant förbud kommer att bestraffas med böter.

Det är olika inom varje naturreservat som sagt men det kan gå att anlägga vägar och parkeringsplatser där men det krävs särskilda tillstånd. Det kommer att göras en grundlig utredning hur det kommer att påverka naturen och först därefter eventuellt delas ut ett tillstånd.

Det ska alltid finnas skyltar som informerar om att det är ett område som skyddas som ett naturreservat och där står det även vad som gäller. Läs dessa skyltar noga och gör ingenting som inte är tillåtet. Ett naturreservats regler står över allemansrätten och det är naturligtvis för att skydda naturen mot oss människor. Du får antagligen vistas där men bara på markerade leder och det är inte säkert att det är tillåtet att ha med sig en hund. Om det finns arter som har problem med hundar så kan de vara bannlysta.

Lämna en kommentar